top of page

חזון קהילת "אמנים ישראלים"

אנו ארגון תשתית ומסגרת מקצועית לאמנים פלסטיים שהפוקוס שלה הוא אמנים "עולים" (emerging artists בעגה המקצועית) ואמנים "אמצע קריירה" - mid-career (אמנים הנמצאים 15-5 שנים מתחילת הקריירה האמנותית שלהם).

 

אנו מעוניינים ליצור המשכיות ומסגרת תומכת לאמנים בתחילת ואמצע דרכם ע"י חיזוק ופיתוח היכולת המקצועית, היצירתית והעסקית לאמנים פלסטיים, כל זאת ברמה האישית, הקבוצתית והקהילתית של האמן - אם זה ע"י הקניית כלים, ידע, התנסות, תרגול וליווי בכדי להעניק עצמאות כלכלית והכרה מכובדת בשדה התרבות המקומי והגלובלי תוך עידוד האמנים ליוזמה ועצמאיות.

 

אנו מאמין באמנות - כדרך תקשורת אלטרנטיבית שמאפשרת ביטוי בשלל צורות, צבעים ואופנים - אם זה לאמנים שאמנותם - פרנסתם ואם זה ככלי עבור הציבור הרחב.

 

אנו מאמינים באמנות שנותנת השראה, מאפשרת צפייה והתבוננות מפרספקטיבות ותפיסות שונות, בוחנת בעין מלאת חמלה את האחר, הזר והלא מוכר - לא מתוך יראה ופחד אלא מתוך סקרנות ופתיחות, אמנות שנותנת השראה, שיוצרת רעיונות, משחקת איתם ויוצרת דיון סביבם .


אנו מאמין באמנים - כעמודי תווך בחברה שלנו, כאלה שיש להם פרספקטיבות אחרות, יצירתיות ומהורהרות על המציאות והתרבות שלנו שמשתנה כיום מהר מתמיד, אנו מאמינים באמנים כבני אדם רגישים הפתוחים לעולם ורוצים לשתף את האנשים בו ברעיונות, כלים, כישורים, צורות חשיבה, התבוננות ועשייה.

 

הערכים שמובילים את העשייה שלנו ושל האמנים חברי הקהילה הם:

  • איכפתיות והדדיות

  • רוחב לב ונדיבות

  • סקרנות ופתיחות

  • קהילתיות מעל לתחרויות

  • אחריות אישית ומקצועיות

  • מעורבות והשתתפות

  • יצירתיות ומקוריות

  • תעוזה ויזמות

bottom of page