top of page
  • מערכת "אמנים ישראלים"

חדשות : נחתם לראשונה הסכם קיבוצי בשנקר להסדרת מעמד המרצים מן החוץ – בלי "דור א' ודור ב&quo

ביה"ס שנקר: הנדסה, עיצוב אמנות. צילום: יח"ץ

הנהלת שנקר ו"כוח לעובדים" חתמו על הסכם קיבוצי מיוחד המסדיר לראשונה את תנאי העסקת הסגל הזוטר בשנקר – סגל עמית ומרצים מן החוץ. הנוסחה שגובשה בין הנהלת שנקר לכוח לעובדים מקנה למרצים מן החוץ, תנאי העסקה הוגנים, ביטחון תעסוקתי, תנאים סוציאלים, ומעורבות אקדמית. שנקר היא המכללה השנייה בארץ החותמת על הסכם כזה

בתום כשנתיים של מו"מ שידע עליות ומורדות, הושג הסכם קיבוצי בין הנהלת שנקר לאיגוד המרצים מן החוץ, שאושר ע"י הממונה על השכר וע"י ות"ת. ההסכם החדש מביא בשורה בתחום הסדרת יחסי העבודה בין הנהלת שנקר לכ-300 מרצים מן החוץ ויהפוך את מי שירצה בכך ל"סגל עמית"

ההסכם ההיסטורי מסדיר את תנאי ההעסקה של המרצים מן החוץ ויוצר מעמד חדש של סגל עמית. למרצים מן החוץ בשנקר יקנה ההסכם הסדרה של תנאי העסקה, תנאים סוציאלים, ביטחון תעסוקתי, ומעורבות אקדמית.

לפי ההסכם שנחתם בין הנהלת שנקר לאיגוד המרצים מן החוץ "כוח לעובדים" מי שעבד בשנקר כמרצה מן החוץ בשנת הלימודים תשע"ד יתמנה כחבר סגל עמית בשנקר בתהליך מדורג שיתנהל על פני שלוש השנים האקדמיות הקרובות, בכפוף לקריטריונים מסויימים.

bottom of page