top of page
  • Writer's pictureרעי דישון

איך אקלים ואמנות חוברים להם יחד

אתמול, יום שני ה-30.11 נפתחה ועידת האקלים בפריז במסגרתה כ-150 מנהיגי מדינות התכנסו בפריז, במטרה להגיע להסכם בינלאומי לבלימת התחממות כדור הארץ. במקביל אירגון "ברנדליזם" (Brandlisim) - אירגון מחאה כנגד השליטה הויזואלית התאגידית שהחל את דרכו ב-2012 באנגליה החליט לפעול במרחב הציבורי ו"לשחרר" כ-600 לוחות מודעות ברחבי העיר פריז בעזרת יצירותיהם של כ-80 אמנים מרחבי העולם.


המתודולוגיה בה הם נוקטים הינה "culture jamming" או בעברית צחה - "שיבוש תרבות" - מונח המתאר פעילות אקטיביסטית המבקשת לשבש את מנגנוני הייצור התרבותיים המערביים, הגלובליים והתאגידיים כשהמונח עצמו נטבע ע"י המוזיקאי דון ג'וייס בשנת 1984. פעילות זו נעשית, בדרך כלל, על ידי ניצול מנגנוני הייצור התרבותיים "שיבוש תרבות" היא לרוב פעילות אקטיביסטית במסגרת התנועות האנטי-גלובליות, ובמסגרת הביקורת הפוסט-מודרנית על תרבות הצריכה. אחד הספרים המכוננים של התופעה נכתב על ידי קאלה לאסן, ונקרא שיבוש תרבות.

זהו אחד מסירטוני הוידאו אודות הפרוייקט

אלו הן כמה מהיצירות שהוצגו במסגרת הפרוייקט

Paul Insect

Bill Poster

Eye Saw

bottom of page