top of page
  • מערכת "אמנים ישראלים"

מזל טוב - קול קורא לפרסי משרד התרבות לשנת 2016


בוקר טוב, יום שישי שמח... - מוזמנים להסתכל על הדימוי למעלה, להפנים את התחושה שאתם (אולי) זוכים בפרס ולהתחיל למלא את הטפסים - למרות שהסיכויים הם לא גדולים הם עדיין הרבה יותר גדולים מהסיכוי שלכם לזכות בלוטו או טוטו והבירוקרטיה הזאת היא גם חלק מהעבודה השוטפת שלנו - אם נרצה או לא... אז אחרי פניות חוזרות ונשנות של איגוד האמנים הפלסטיים למשרד התרבות בדבר פרסום הקולות הקוראים לפרסי משרד התרבות אנו שמחים לבשר לכם שסוף סוף התפרסם הקול קורא אליהם כשהדד ליין הוא ה-13 לנוב'. השנה פרס עידוד היצירה ינתן ל-20 יוצרים ואם אנחנו לא טועים אז הפרסים בתחום אמנות הוידאו ע"ש 200,000 שקלים במצטבר הינם חדשים.


------------------------------ משרד התרבות והספורט מכריז בזאת על הפרסים הבאים בתחום האמנות הפלסטית לשנת 2016


פרס ליוצרים בתחומי העיצוב

הפרס נועד לעודד מצוינות בתחומי העיצוב השונים ומהווה ביטוי הערכה והוקרה להישגיו של המעצב ולתרומתו בתחום בו הוא עוסק. הפרס יינתן על סמך מכלול עבודה קיים העונה למאפיינים בתחום העיצוב מתוך כוונה לעודד ולגלות סטנדרטים גבוהים וזרמים חדשים בתחום.יוענקו עד 5 פרסים, בגובה של 20,000 ₪ לכל זוכה תמצית תנאי סף להגשת מועמדות: זכאים לקבל הפרס-אמנים בגילאי 27 ומעלה, שהם תושבי מדינת ישראל ומתגוררים בה דרך קבע ואשר הוכיחו פעילות יצירתית מקצועית רציפה בת שלוש שנים לפחות מיום סיום הלימודים, והם בעלי מכלול עבודה משמעותי בעל אפיוני עיצוב השייכים לתחומם. לא יגיש מועמדותו אמן אשר זכה בפרס זה ב-12 השנים האחרונות, קרי בשנים 2015-2004.


פרס האמן הצעיר

הפרס מהווה ציון לשבח והוא נועד לעודד את האמן הצעיר.הפרס יינתן ל-10 זוכים. גובה כל פרס יעמוד על 10,000 ₪.תמצית תנאי סף להגשת מועמדות:זכאים לקבל הפרס-אמנים בגילאי 27 עד 35 (כולל), שהם תושבי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע, אשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בת שלוש שנים לפחות, ובכלל זה השתתפו בשתי תערוכות קבוצתיות סלקטיביות שלא במסגרת בית הספר, או בתערוכת יחיד במוזיאון או בגלריה מוכרת.אמן שכבר זכה בפרס בעבר, לא יוכל לקבלו פעם נוספת. ----


פרס עידוד היצירה

הפרס המהווה ציון לשבח, נועד לעודד את האמן היוצר ולקדם את יצירתו בתחומי האמנות הפלסטית.

השנה, באופן חד פעמי, הפרס יינתן ל- 20 זוכים. גובה כל פרס יעמוד על 20,000 ₪.


תמצית תנאי סף להגשת מועמדות: זכאים לקבל הפרס אמנים בגילאי 35 ומעלה, שהם תושבי מדינת ישראל ומתגוררים בה דרך קבע, ואשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בת שבע שנים לפחות, ובכלל זה השתתפו לכל הפחות בשלוש תערוכות יחיד או קבוצתיות סלקטיביות בחללי תצוגה מקצועיים מוכרים. לא יגיש מועמדותו אמן אשר זכה בפרס זה, או בפרס שרת התרבות והספורט בתחומי האמנות הפלסטית, או בפרס מפעל חיים במהלך חמש השנים האחרונות, קרי בשנים 2015-2011, או בפרס האמן הצעיר במהלך השנתיים האחרונות, קרי בשנים 2015-2014.


פרס מפעל חיים:

הפרס נועד לבטא את ההוקרה של החברה הישראלית לאמן היוצר ופרי יצירתו, והערכה לפועלו ותרומתו לקידום והעשרת תחום האמנות הפלסטית בישראל.גובה הפרס יעמוד על 70,000 ₪ לזוכה.תמצית תנאי סף להגשת מועמדות:זכאים לקבל הפרס-אמנים מגיל 55 ואילך שהינם בין החיים, אזרחי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע; הפעילים בתחום האמנות הפלסטית במשך 25 שנה לפחות באופן רצוף ואשר פעילותם השאירה חותמה בשדה התרבות והאמנות בארץ, השפיעה על תלמידים ואמנים בדרכם האמנותית וסייעה להתפתחות האמנות הישראלית. מועמדות לפרס יכול שתוצע על ידי המועמד או על ידי גורם שלישי. לא תוגש מועמדותו ולא יזכה בפרס אמן שזכה בעבר בפרס זה או בפרס ישראל, וכן אמן שזכה בפרס שרת התרבות והספורט בתחומי האמנות הפלסטית במהלך עשר השנים האחרונות, קרי בין השנים 2015-2006.


פרס בתחום אמנות הווידאו:

פרסי שרת התרבות והספורט נועדו לעודד את היצירה בתחום אמנות הווידאו ובמדיה אלקטרונית-ויזואלית חדשה, להגדיל את המודעות, ההכרה, ההערכה והצריכה של יצירה זו ולבטא הוקרה על פועלו של האמן בתחום זה.הפרס יינתן ל- 5 זוכים.


תנאים נוספים לזכאות – אמן בראשית דרכו: האמן יצר לפחות שתי עבודות וידאו שלא במסגרת בית ספר, כאשר לפחות אחת מהן נעשתה בשנתיים האחרונות וכן השתתף בשתי תערוכות קבוצתיות לפחות, בארץ או בעולם, במוזיאון או בחללי תצוגה ייעודיים.תנאים נוספים לזכאות – אמן בכיר: האמן יצר לפחות חמש עבודות וידיאו כאשר לפחות אחת מהן נעשתה בשנתיים האחרונות וכן השתתף בשלוש תערוכות קבוצתיות לפחות בארץ או בעולם, ולפחות תערוכת יחיד אחת הוצגה במוזיאון או בחללי תצוגה ייעודיים.


פרס אמן בראשית דרכו (וידאו):

יינתנו עד שני פרסים בסך של 25,000 ₪ כל אחד; לעניין זה "אמן בראשית דרכו" הוא מי שבגיל 27 עד 35 (כולל) שנים במועד האחרון להגשת מועמדות לפרס.


פרס אמן בכיר (וידאו):

יינתנו עד שלושה פרסים לאמן בכיר בסך של 50,000 ₪ כל אחד; לעניין זה "אמן בכיר" הוא מי שמלאו לו 36 שנים במועד האחרון להגשת מועמדות לפרס.

תמצית תנאי סף להגשת מועמדות:זכאים לקבל הפרס-אמנים תושבי קבע או אזרחים המתגוררים בה דרך קבע, שהם בין החיים, שאינם מוגדרים כמוסד ציבורי, ושעבודתם האמנותית מהווה את עיסוקם המרכזי. מועמדות לפרס אפשר שתוגש על ידי המועמד או על ידי אדם שלישי, בכפוף להסכמת המועמד. המועמד יהיה אמן שעבודתו האמנותית מהווה את עיסוקו המרכזי.


לא תוגש מועמדותו ולא יזכה בפרס אמן שזכה בפרס שרת התרבות בתחום האמנות הפלסטית, פרס בתחומי העיצוב או פרס מפעל חיים בתחום האמנות הפלסטית במהלך השנתיים האחרונות קרי 2014-2015.


--------------------------


לקבלת תקנוני הפרסים וטפסי המועמדות ניתן לפנות לאתר האינטרנט של מינהל התרבות


או למפיקה מטעם משרד התרבות-גב' יעל רובינשטיין-ניצן באמצעות דוא"ל: prasim2016@gmail.com מועד אחרון להגשת תיק המועמד והטפסים הנלווים הוא:יום ראשון, י"ב בחשון תשע"ז, 13 לנובמבר 2016


הגשת מועמדות נחשבת רק כאשר טפסי הגשת מועמדות מלאים התקבלו בפועל במשרדי חברת ההפקות. בקשות שתגענה לאחר המועד הנקוב, בקשות שאינן מלאות או שאינן חתומות, או בקשות שיכילו חומר שאינו כנדרש, לא יכללו ברשימת המועמדים לפרס.


קבלת טפסי הגשת המועמדות במשרדי חברת ההפקות עד לתאריך האמור להגשת המועמדות היא באחריות המועמד.

bottom of page