top of page
  • מערכת "אמנים ישראלים"

רוצים לברוא עולמות חדשים או יש לכם אולי מהפכה בולשביקית ?


בוראים עולמות - כנס המחלקה לעיצוב בפקולטה לאמנויות של מכללת סמינר הקיבוצים

קול קורא להגשת תקצירים

כמעצבים ואמנים אנחנו עוסקים בשני היבטים של העולם בו אנו חיים. מחד - בשיפור הקיים, ומאידך - ביצירת אלטרנטיבה לקיים - הכנס השנתי של המחלקה לעיצוב יעסוק בשני ההיבטים הללו.

בחלקו הראשון נתמקד בעולמות המקבילים לעולמנו שלנו, עולמות בדיוניים. נבחן אילו אלטרנטיבות מציעים יוצרים, מעצבים ואמנים לעולם המציאותי, מה טמון בהן וכיצד הופך רצף של עבודות לכדי עולם מלא. ננסה להבין מהם התכנים והערכים אותם מנסים היוצרים לבטא דרך העולמות אותם הם בוראים וכיצד העולם החלופי מעיד, משקף ומבקר את המציאות בה אנו חיים.

בחלקו השני של הכנס נבחן טכנולוגיות עכשוויות המיועדות לשיפור ושכלול חיינו. נשאל לאן מתקדם העולם שלנו, נעסוק במערכות חכמות, בעיצובים ובמוצרים המטמיעים יישומי מציאות מדומה ומועשרת ומסכי מגע. נתבונן במגמות עכשוויות ועתידיות בעיצוב כביטוי לתפיסת עולמם של מעצבים ונעסוק בהשפעתם של מוצרים וטכנולוגיות על ההתנהגות וההתנהלות האנושית.

מרצים המעוניינים להציע הרצאה המתייחסת לכותרת הכנס או לנושאי המשנה המפורטים מתבקשים להגיש תקציר בהיקף שלא יעלה על 3/4 (שלושת רבעי) עמוד A4, יישור דו-צדדי, פונט דוד 12 נקודות וברווח של 1.5 בין השורות. ניתן להגיש תקצירים גם בשפה האנגלית.

במסגרת הכנס נקדיש זמן לעבודות סטודנטים רלוונטיות, נשמח לקבל ממרצים המלצות על פרויקטים מעניינים אשר ניתן להציגם במסגרת זמן של 10 דקות לכל פרויקט.

את התקצירים, בצירוף פרטי קשר (דוא"ל, טלפון) ופיסקה אודותיכם, נא לשלוח למארגני הכנס עד יום שישי-24.2.2016.

הכנס יערך ביום ראשון, 21.5.2016, בין השעות 16:00-9:30,

בקמפוס אמנויות של מכללת סמינר הקיבוצים (רח' שושנה פרסיץ 3, תל אביב).

בברכה,

דורי אורין, רונן לייבמן - מארגני הכנס

dorior@gmail.com | ronen.leibman@gmail.com

--------------------------------------------------

ועוד קול קורא בונוס - תערוכה חדשה שמתגבשת במכון טכנולוגי חולון - מי אמר בולשביזם ולא קיבל חלק יפה מהמציאות שלנו

bottom of page