top of page
  • מערכת "אמנים ישראלים"

פרסים רבותיים פרסים !

אז קצרצרים ונתחיל לפי הדירוג הכספי ירושלים, תל אביב והרצליה.

קול קורא לפרס מוזס לציור ולרישום מבית האמנים בירושלים ע"ש 10,000 שקלים ותערוכת יחיד בבית האמנים בירושלים (מעניין אם התערוכה מתוקצבת או שהפרס כולל את תקציב התערוכה)

הפרס מיועד לאמנים/ות העוסקים/ות ברישום או בציור, בטחחו הגילאים 20-35

לפרטים נוספים ותקנון הפרס: http://bit.ly/2k7pgaq

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 26.4.17 בתל אביב מגדילים קצת את הסך (שני פרסים) ואת הסך (לפי ח"י*1000) קול קורא לפרס עיריית תל אביב יפו ע״ש מאיר דיזנגוף (בפרס יכולים לזכות גם מי שאינם תושבי העיר) - שני פרסים בסך 18,000 ש״ח יוענקו לאמנים מתחום האמנות הפלסטית מועד אחרון להגשה: 19 בפברואר 2017

לינק לטפסי מועמדות ופרטים מלאים: http://bit.ly/2kVGrc5

ובנתיים כנראה שהכי שווה להיות תושב/ת הרצליה (או שמרכז פעילות/ה בעיר) - שם מקבלים פרס שגדול מהפרס התל אביבי ב-12,000 שקלים :) פרס רעש העיר למפעל חיים בתחום האמנות והתרבות ופרס ראש העיר לאמן צעיר מבטיח - שני פרטים בסך 30,000 שקלים יוענקו לזוכים - לפרטים מלאים

bottom of page