top of page
  • מערכת "אמנים ישראלים"

כנסים, רבותיי כנסים !


(תודה למירב רהט שעזרה בריכוז המידע) חזות תרבותית ותרבות חזותית 16-17.5.2017 - לינק לתוכניה המלא הכנס הארצי לתלמידי ותלמידות מחקר לזכרם של רוברט ה. סמית' ופרופ' מנחם ברינקר מבין המושבים - מחוץ לקופסא: מרחבי אוצרות חלופיים, :זהות בשינוי אדרת: נוסחאות לבוש ואידאלים קולקטיביים, המדיום כנראטיב, איכות המחווה: איקונוגרפיה כביטוי יצירתי ועוד כנס: (Dis(Place: כיוונים חדשים בתולדות האמנות בישראל 17-18.5.2017 - לינק ללו"ז המלא הכנס יציג מחקרים חוצי-דיסציפלינות ויציע כיוונים חדשים בחקר האמנות בישראל. במהלך יומיים גדושים בהרצאות ובמיצגי אמנות חיים נתמקד בהיבטים חברתיים, פוליטיים, מתודולוגיים ואסתטיים בחקר האמנות שנעשית מאז תחילת המאה ה- 20 ועד היום בישראל. בכנס יעלו פרספקטיבות רעננות על נושאים כמו מקום, זהות ושייכות, ויערער על דוגמוֹת של היררכיות ועל נרטיבים מקובלים אודות תנועות אמנויות ויוצרים קאנוניים, לצד הצבת שאלות חדשות אודות מרחב, זמן ואחרות בהקשר לתרבות ואמנות בישראל. נושאים כמו לאומיות, הגירה, גלובליזציה, טרנס-תרבותיות ויחסי הדרה והכלה בשדה האמנות בישראל בעת המודרנית ובעידן הנאו ליברלי ידונו באמצעות מקרי בוחן של אמניות ואמנים ידועים, לצד דיון ביוצרים בלתי ידועים וינותחו אופני התקבלותם בשדה האמנות המקומי והבינלאומי. על הדוברים המרכזיים נמנים תיאורטיקנים בולטים הפועלים בישראל וכן חוקרים מחוץ לארץ וכן, ביניהם פרופ' פאולה בירנבאום (אוניברסיטת סן פרנסיסקו) ופרופ' גנית אנקורי (אוניברסיטת ברנדייס). מיצגים מיוחדים לכנס יועלו על ידי האמנים אניסה אשקר ושחר מרקוס.

.

כנס עיצוב הצעצועים הבינלאומי ה-III של שנקר - 18.5.2017 - לינק - חוקרים, מעצבים, יזמים, יוצרים ובכירים בתעשייה יתארחו בכנס הצעצועים הבינלאומי ה-III שלהמחלקה לעיצוב תעשייתי From Rage to Appss ויעסקו במגוון היבטים של התחום המרתק. בסדרת דיונים והרצאות, הם יאירו את השורשים הרעיוניים של עולם הצעצועים, יציגו את החזון ואת תהליכי הפיתוח והעיצוב וירחיבו את גבולות הדיון המוכרים של עולם הצעצועים. שימו לב: ההרשמה לכנס הסתיימה, כניסה תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד​

.

אירוע הנעילה של התערוכה חלב-שחור - 18.5.2017 - לינק -

הביטוי ״חלב שחור״ פותח את הפואמה האלמותית של המשורר היהודי פול צלאן ״פוגת המוות״ (שנולד ב-1920 בשם פסח אַנצֶ’ל) ומתייחס לרשמיו מן המחנות. גופתו של צלאן נמשתה ב-1970 מנהר הסן בפריז לאחר שככל הנראה התאבד.סדרות התצלומים של דנה אריאלי ושל יואב חורש, המוצגת בתערוכה ״חלב שחור״ מבקשת לתת ייצוג דוקומנטרי בצילום עכשווי לאחד הארועים המחרידים ביותר שידעה האנושות. הכנס השנתי של המחלקה לעיצוב, הפקולטה לאמנויות של מכללת סמינר הקיבוצים "בוראים עולמות" 21.5.2017 - לינק - כמעצבים אנחנו עוסקים בשני היבטים של העולם בו אנו חיים. מחד - בשיפור הקיים, ומאידך - ביצירת אלטרנטיבה לקיים. הכנס השנתי של המחלקה לעיצוב יעסוק בשני ההיבטים הללו. בין הדוברים: אלי גור אריה, שושקה (זאב אנגלמאייר), שלום עמירה על טכנולוגיות AR+VR בחינוך ועוד

bottom of page