top of page
  • מערכת "אמנים ישראלים"

קול קורא לועדה לעידוד היצירה ליוצרים עצמאיים דרומיים


אז עוד קצת יותר מ-3 ימים נשארו להגשה לועדת לעידוד היצירה ליוצרים דרומיים הועדה (הועדה שנולדה עם הקמתו של מרכז הצעירים בבאר שבע) מתכנסת אחת לשנה ודנה בסיוע ליוצרים עצמאיים מכל תחומי האמנות.

הועדה לעידוד יצירה, בשיתוף הרשות לפיתוח הנגב וקרן היסוד שוויץ, מעניקה סיוע כספי לאמנים מכל אזור הנגב (פה יש רשימת של כל רשימת היישובים שעונים לתנאים)

נהלי הועדה:

  • הועדה לעידוד יצירה מתכנסת אחת לשנה

  • ההרשמה לועדה מפורסמת כחודש לפני התכנסות הועדה לדיון

  • ההרשמה לועדה באמצעות מילוי טופס אינטרנטי

  • הועדה מעניקה סיוע בהיקף של עד 10,000 ₪ לאמן

  • הרכב הועדה האמנותית ישתנה בכל שנתיים

  • הרכב הועדה האמנותית יכלול אנשי מקצוע מתחומי אמנות שונים, אשר לא יוכלו לעמוד בתקשורת עסקית עם אמנים במסגרת הועדה לעידוד יצירה.

סוג העזרה:

הועדה לעידוד יצירה מעניקה שני סוגי סיוע לאמנים:

1 .סיוע כספי למימון שירות מסוים כגון: שעות אולפן, מיקסים ומאסטרינג לאלבום, הדפסת דיסקים, יחסי ציבור, הגברה, תאורה, הפקה ואוצרות, וידאו ארט, יח"צ ושיווק אינטרנטי, גרפיקה, עריכת וידאו, עריכה ספרותית, הדפסות ומסגורים וכו'.

2 .יעוץ אסטרטגי, הכוונה וליווי מקצועי.

* הועדה לא מסייעת ברכישת ציוד/חומרים אלא במימון שירות בלבד

* הוועדה מעניקה בכל שנה סיוע כלכלי לאמנים דרומיים באמצעות רכישת שירות מקצועי מספק לבחירתם, עבור הפרויקט האמנותי שלהם. סכום הסיוע יועבר לספק הנבחר, אשר יבצע בתמורה את השירות הנדרש לאמן.

תחומים אמנותיים:

הועדה תדון בפרויקטים מהתחומים הבאים: מוזיקה, מחול, קולנוע, תיאטרון, ספרות, פיסול, ציור וצילום.

במידה ותחום היצירה לא מוזכר במסמך זה, יהיה רשאי הפונה להגיש בקשה לועדה, שתדון ברלוונטיות הבקשה ובהתאם תחליט באם לסייע.

אנשי הועדה ותפקידם :

הועדה העירונית:

מר יאיר נגיד, ראש מנהל תרבות, כיוונים - חבר ועדה

מר נוריאל שבת, מנהל מרכז הצעירים, כיוונים - מנהל הועדה

גב' שירן עדי, ראש תחום תיירות ותרבות, הרשות לפיתוח הנגב - חברת ועדה

הרכב הועדה האמנותית (2017)

מוזיקה - טלי כץ

תאטרון/קולנוע - נועה רבן

חזותי - אייל אסולין

מחול - עדן וייסמן

קריטריונים לקבלה לדיון בועדה:

1 .הוועדה תעניק סיוע לאמנים עצמאים בלבד (לא יתקבלו בקשות מעמותות ומוסדות)

2 .הועדה תדון בבקשות של יוצרים תושבי באר שבע והנגב (לחץ כאן לצפייה ברשימת האזורים הזכאים לסיוע)

3 .הועדה תקבל לדיון כל פנייה לבקשת סיוע בנושאים המוזכרים במבוא. במידה ותחום היצירה לא מוזכר במסמך זה, יהיה רשאי הפונה להגיש בקשה לועדה, שתדון ברלוונטיות הבקשה ובהתאם תחליט באם לסייע.

4 .הועדה תסייע במימון חלקי בלבד של פרויקט (על האמן מבקש הסיוע להציג הוכחות למקורות מימון נוספים לפרויקט, מעבר לסיוע המבוקש)

5 .הועדה תדון בבקשות לסיוע לפרויקטים שעתידים להסתיים עד חודש יוני 2018

6 .הועדה תוכל להעניק סיוע לאותו אמן, עד שנתיים ברציפות.

7 .הועדה לא תדון בבקשות שיוגשו לאחר 17.5.25 ,בשעה 14:00

תהליך החלטות הועדה:

הועדה האמנותית תמליץ על חלוקת מענקים לאמנים על פי הקריטריונים הבאים: איכות מקצועיות מקוריות וחדשנות יצירתית ייתכנות לסיום הפרויקט במועד

הועדה האמנותית תבצע דירוג ראשוני של כל הבקשות שהוגשו ועומדות במסגרת הקריטריונים המצוינים במסמך זה.

לאחר הדירוג הראשוני יוזמנו האמנים שקיבלו את הדירוג הגבוה ביותר, לפגישה אישית עם הועדה האמנותית במרכז הצעירים בבאר שבע. (המפגשים האישיים יתקיימו ב- 17.6.19-18( לאחר המפגשים האישיים עם האמנים, תדרג שוב הועדה האמנותית את הפרויקטים על פי הקריטריונים ותחליט על המלצה לגבי חלוקת המענקים.

המלצות הועדה האמנותית יוגשו לועדה העירונית לאישור.

לאחר אישור הועדה העירונית הודעה תימסר לאמנים.

bottom of page