top of page
final.png

ארגון "אמנים ישראלים" הוא התאגדות עצמאית שנועדה לבנות, לטפח ולתחזק קהילה מקצועית של אמנים ישראלים פלסטיים בארץ ובעולם.

הארגון יפעל על מנת לחזק את הרמה המקצועית של האמנים, יעודד ויזום שיתופי פעולה בין חברי הקהילה השונים (ובין ארגונים ויוצרים מתחומי אמנות ותרבות שונים בארץ ובחו"ל), יצור הזדמנויות ליצירת קשרים והכרויות חדשות ויפעל עם, ובעבור האמנים תוך כדי שהוא מאפשר ונותן להם כלים, מסגרת ועניין - ברמה הקהילתית ואישית ליצירה ופעולה - עבור הקהילה ועבור עצמם. 
 

bottom of page