top of page
  • מערכת "אמנים ישראלים"

קול קורא לביאנלה השלישית של ירושלים לאמנות יהודית עכשווית


if you have colleague abroad - here is the open call in Eng

בשקט בשקט (אבל עם כמה אלפי מבקרים) כבר התקיימו בירושלים שתי ביאנלות לאמנות יהודית עכשווית.

מה זה "אמנות יהודית עכשווית" - שאלה נהדרת שהיא אחת הסיבות המרכזיות שבשבילה הביאנלה קמה - בכדי ליצור, לפתח ולהוביל דיון שכזה - מהי אמנות, יהודית, עכשווית - כל מושג בפני עצמו, כל צמד מילים בפני עצמם וגם המושג עצמו - כיצד הוא בא לידי ביטוי.

אנו שמחים לשתף אתכם ב

קול קורא - לביאנלה השלישית של ירושלים לאמנות יהודית עכשווית

אוקטובר-נובמבר 2017

הביאנלה של ירושלים לאמנות יהודית עכשווית תתקיים בפעם השלישית בתחילת שנת התשע״ח (2017) במספר מתחמים במקביל במרכז העיר ירושלים.

הביאנלה של ירושלים מוקדשת לחקירת נקודות המפגש בין עולם האמנות העכשווית ועולם התוכן היהודי. זוהי במה לאוצרים ואמנים מקצועיים, מהארץ ומהעולם, להציג תערוכות ועבודות המתייחסות למחשבה, רוח, מסורת וחוויה יהודית.

הביאנלה של ירושלים קוראת למוסדות, קבוצות אמנים ואוצרים עצמאיים ברחבי העולם להגיש הצעות לתערוכות ופרויקטים שישתתפו בביאנלה השלישית – ביאנלה 2017.

מוטי מזרחי, (מתוך הבינאלה של 2015)

קווי פרשת המים

המונח קו פרשת המים רלוונטי בכמה מובנים: כמושג גיאוגרפי, קו פרשת המים הוא הקו המחלק אזור גיאוגרפי נתון לאגני ניקוז שונים. זהו הקו הנוצר מחיבור כל הנקודות שבהן טיפת גשם מתחלקת ויוצרת שני זרמים או יותר. המונח קו פרשת המים משמש כדי לסמן מפנה, אבן דרך חשובה, נקודת פיתול שבה המגמה מתהפכת. ובהקשר היהודי- קו פרשת המים של ארץ ישראל עבר בערים חשובות כמו חברון, שכם וירושלים, ויצר את דרך האבות.

אנחנו מוקפים בקווים. קווים פיסיים וקווים רעיוניים. חקירת המהויות של קווי פרשת מים יכולה לפתוח דרכים חדשות לחשוב על קווים באופן כללי, ובפרט על קטגוריות וזהויות, ותוך כדי כך לחשוף אפשרויות שונות של חלוקה מחדש.

ירושלים, היושבת על קו פרשת המים ובה התרחשו במהלך ההיסטוריה אירועים רבים כל כך, כל אחד מהם קו פרשת מים, תארח את הביאנלה השלישית בין התאריכים י״א בתשרי-כ״ז בחשוון, התשע״ח (1/10/2017-16/11/2017). אנו קוראים לקבוצות אמנים, מוסדות ואוצרים עצמאיים להגיש הצעות לתערוכות ופרויקטים בנושא זה ומקווים שהביאנלה השלישית של ירושלים תהווה קו פרשת המים בהתקבלות של אמנות יהודית עכשווית בקרב שדה האמנות הכללי.

על ההצעות לכלול:

  1. שם התערוכה

  2. נושא התערוכה (עד 200 מילה)

  3. שם האוצר/ת + עמוד אחד של ניסיון רלוונטי קודם

  4. רשימת שמות האמנים המשתתפים

  5. קובץ דימויים*

  6. מתחם בירושלים (אם יש)

  7. רשימת הגופים המעורבים בהצעה

  8. תקציב צפוי (כולל הכנסות עצמיות)

לילך שרג, אליהו אליהו (מתוך הבינאלה של 2015)

הצעות לאירועי מיצג (פרפורמנס) ותכנית אירועים נלווית יוכלו להיכלל במסגרת ההצעה או להתווסף להצעה בשלב מאוחר יותר.

*על הדימויים שיצורפו להצעה להיות רלוונטיים ככל שניתן לתערוכה שתוקם בפועל בביאנלה2017: במקרה של עבודות קיימות, יש לצרף דימויים של העבודות עצמן. במקרה של עבודות שיוכנו במיוחד לביאנלה2017, יש לצרף דימויים של עבודות קודמות של אותו אמן הקשורות לעבודה המוצעת וכן תיאור קצר של עבודת האמנות המוצעת והקשר שלה לעבודות הקודמות של האמן.

** מספר התערוכות שיבחרו להשתתף בביאנלה 2017 אינו מוגבל או קבוע מראש. עם זאת, ההחלטה בנוגע לתערוכות שיבחרו תיקח בחשבון אילוצי הפקה ואילוצים כספיים.

לוח זמנים:

מועד אחרון להגשת הצעות: 10 בנובמבר, 2016

תשובות יינתנו עד ה-26 בינואר, 2017

תאריכי הביאנלה: 1/10/2017-16/11/2017

הגשת הצעות:

לקבלת מידע נוסף בנוגע לתהליך הגשת ההצעות ובחירת התערוכות, יש למלא את טופס ההרשמה הראשוני באתר הביאנלה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מה-1/9/2016.

בהצלחה,

ומקווה לראותכם בשנה הבאה בירושלים

רם עוזרי

מנהל מייסד

הביאנלה של ירושלים.

bottom of page