top of page
 • Writer's pictureרעי דישון

קול קורא למפעל לפרוייקטים מיוחדים לאמנים תל אביביים


חלק מהמחוייבות והאחריות של רשות ציבורית ומקומית הינו לטפח, להנגיש (ולעיתים גם ליצור) תרבות במסגרת עליה היא מופקדת ועליה היא אחראית ולהקצות משאבים ליוצרים ועוסקים בתחום.

בעיריית תל אביב מתפרסם פעמיים בשנה קול קורא ל"מפעל לפרויקטים מיוחדים" כשבכל שנה העירייה מחלקת סך של כ-120,000 שקלים לתערוכות ופרוייקטים שונים במסגרת הקול קורא הספציפי הזה - (ונשמח גם לשמוע איך הנושא עובד בעיריות ומועצות מקומיות אחרות בהם אתם פועלים). הדד ליין להגשות הינו ה-12 בפבואר 2017 ביום חמישי ה-26 בינואר בשעה 10:00 בבית אריאלה יערך מפגש הנחיה אודות הגשות, מילוי טפסים והכנת תקציב לוועדה. כמו כן הכנו עבורכם - ופה ישנה רשימה של היוצרים, המקומות והסכומים שנתקבלו בין השנים 2004-2014 כפי שהועברו לנו ע"י עיריית תל אביב-יפו ואחרי עיבוד הנתונים בשיתוף עם איגוד האמנים הפלסטיים - ההנגשה של המידע הזאת הינה חשובה בעינינו בכדי שיוצרים נוספים יוכלו לראות מהם חלק מהמקומות והחללים שעומדים בקריטריונים של מחלקת אמנות של עיריית תל אביב-יפו וכן בכדי שיוצרים יוכלו להתייעץ עם קולגות שלהם במידה ויש שאלות.

הקריטריונים עבור הקול קורא הזה הינם:

 • המפעל מיועד לאמנים תושבי העיר או בעלי סטודיו בתל-אביב-יפו בלבד

 • הפרויקט יועלה בחלל ציבורי שאינו למטרות רווח בתל-אביב-יפו בלבד

 • ניתן להגיש בקשות רק עבור הצגה של יצירות שיוצגו במהלך שנת 2017

 • הפרויקט נמצא בשלב טרום מימוש וידוע המועד המדויק והמקום בו ייצא הפרויקט לפועל

 • להעלאת הפרויקט במועד ספציפי ניתן אישור בכתב מחלל התצוגה

 • קיים תקציב מפורט המעיד על עלותו הכספית של הפרויקט

 • אמן יכול להיתמך רק פעם בשנה

 • תינתן עדיפות לאמנים שעדיין לא קיבלו מענק מהמפעל לפרויקטים מיוחדים באמנויות בשנים קודמות

את הטפסים (קישורים ישנם בסוף הפוסט) לבירורים ושאלות אפשר לפנות למחלקה לאמנויות. יש להגיש במייל בצירוף המסמכים הבאים:

 • תקציב מפורט

 • קורות חיים (עמוד אחד בלבד)

 • צילום תעודת תושב תל-אביב-יפו ו/ או צילום ת.ז עם ספח המעיד על כך שהאמן מתגורר בתל-אביב-יפו ו/או חשבון ארנונה ו/או הסכם שכירות תקף של דירה או סטודיו בתל אביב יפו

 • סקירות וביקורות עיתונות

 • הדמיות / סקיצות של העבודות שיוצגו בהופעה או בתערוכה

 • מכתב אישור מחלל התצוגה

תשובה תישלח בדואר עם החלטת הועדה.

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את הפרויקטים שיקבלו את המענק בכפוף לנהלים העירוניים. הועדה תדון אך ורק בבקשות שיצורפו אליהם הטפסים לאחר שמולאו כנדרש.

האמן יקבל את המענק שאושר לו לאחר שהתקיים הפרויקט.

שימו לב - בקשה תיחשב שהתקבלה רק לאחר אישור במייל חוזר.

bottom of page