top of page
  • Writer's pictureרעי דישון

כנסת ישראל מחפשת יצירות אמנות


הדס רשף, גולדה מאיר מגיעה לחופי תל-אביב על סיפון ה"פוקהונטס", 2010

אז כן, נראה הפוליטיקה בישראל רוחשת לה יותר מתמיד - ראש הממשלה ביבי נתניהו ושרה רעיתו מודים לנשיא טראמפ ורעיתו על כך שהגיעו לביקור ובזכותם הם צבעו את מחדש את הבית בלבן (ללא תקציב), בירושלים מתחילות החגיגות לציון 50 שנים לאיחודה, שרת התרבות של מדינת ישראל גב' מירי רגב מציגה לראווה את שמלתה (שמקנה למי שלובש/ת אותה מראה של כיפת הסלע ועליה מודפסת דימוי של ירושלים) על השטיח האדם שם בקאן במסגרת הנציגות הנוספת שמשרד התרבות פתח לראשון בפסטיבל.

אבל היי, לא לשם כך התכנסנו פה - עזבו אתכם מפוליטיקה - באנו לעבוד אז...

אחת האתגרים לאמנים (ישראלים) זה למצוא מקומות ודרכים ראויות למכור את יצירותיהם, ליצור ולשמר קשר עם קונים (או אספנים) פוטנצאליים ולמצוא את הקו העדין האישי שלהם בין יצירה של אמנות עכשווית, לאמירה אישית (שלעיתים יכולה להיות ביקורתית במידה זאת או אחרת) ולאמנות דקורטיבית.

בשנים האחרונות פעלה הכנסת להרחבת אוסף האמנות שלה ולהעשרתו ביצירות אמנות ישראלית עכשווית. כעת הכנסת שבה ומפרסמת קול קורא לאמנים ישראלים להציע עבודות פרי יצירתם לרכישה על-ידי הכנסת כדי שיוצגו במרחב הציבורי שלה. העבודות שהכנסת מבקשת לרכוש הן עבודות דו-ממדיות שייתלו על קירות משכן הכנסת כשההשקעה הכוללת ברכישת היצירות הינה עד ל-250,000 ₪ וטווח המחירים שהוועדה הציבורית רשאית לבחון הוא בין 2,000 ש"ח ל-18,000 ש"ח (כולל מע"מ).

אוהד מטלון, מפגן אש, 2006

בחירת העבודות

הכנסת מינתה ועדת שיפוט ציבורית להליך הבחירה, והיא המופקדת על בחינת העבודות (להלן: הוועדה הציבורית). בוועדה חברים שלושה נציגי ציבור בעלי מומחיות בתחומי האמנות: ד"ר נעם גל, גב' נירית נלסון, וגב' סאלי הפטל נוה.

את הוועדה מרכזת ראש תחום בכיר אמנות בכנסת, גב' שרון סופר.

רכישת היצירות תיעשה בהתאם להמלצתה של הוועדה הציבורית, אשר תנחה עצמה בבחירת העבודות המומלצות לרכישה, בהתחשב ברמה האמנותית של היצירה ובמקוריותה, במוניטין של האמן, באיכות העבודה, בעמידות החומרים ובהתאמת היצירה להגשמת הפרויקט.

הזכאות להגשת הצעה

להלן תנאי הזכאות המצטברים להשתתפות בהליך:

  1. אמנים אזרחי ישראל או תושבי ישראל, המתגוררים בה דרך קבע.

  2. אמנים אשר השתתפו בעבר בתערוכת יחיד אחת או בשתי תערוכות קבוצתיות לכל הפחות, במוזאונים או בגלריות בארץ או בעולם.

  3. אמנים אשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בתחומי האמנות הפלסטית בחמש השנים האחרונות לפחות.

מחיר העבודה

האמנים יצרפו לכל עבודה את מחירה. טווח המחירים שהוועדה הציבורית רשאית לבחון הוא בין 2,000 ש"ח ל-18,000 ש"ח (כולל מע"מ). הוועדה לא תתחשב בהצעות שיחרגו מטווח המחירים האמור. יובהר כי המחיר הוא עבור יצירה מוגמרת בת-הצבה (כולל הדפסה, מסגור או אופן הפקה אחר).

אופן ההגשה

אמנים המבקשים להשתתף בהליך זה ימלאו את טופס המיועד לכך וישלחו את דימויי העבודות המוצעות לרכישה על-פי הדרישות שלהלן:

  1. טופס מלא – שיכלול קורות חיים (כולל פירוט הפעילות המקצועית בתחום האמנות הפלסטית בחמש השנים האחרונות ובכלל זה פירוט תערוכות שבהן השתתף האמן) והצהרת אמן (artist statement) בהיקף של עד 400 מילה, המתייחסת לעבודות המוצעות לרכישה.

  2. קובץ אלקטרוני שכותרתו: שם האמן – יצירות לרכישה – הקובץ יכלול עד חמישה דימויים של עבודות בלבד. לכל עבודה יש לציין מחיר בנפרד. כמו כן, יצורפו פרטים על כל עבודה, לרבות שם היצירה ותאריך היצירה, מידות וטכניקה.

  3. קובץ אלקטרוני שכותרתו: שם האמן – יצירות לעיון – קובץ זה יכלול עד 15 דימויים מעבודות קיימות, לצורך התרשמות הוועדה הציבורית

  4. את הטופס המלא ושני קובצי התמונות יש לשלוח בדוא"ל מרוכז אחד לכתובת: art2017@knesset.gov.il. בכותרת הנושא של הדוא"ל שיישלח יש לציין את הפרטים האלה בלבד: שם האמן בעברית – אמנות 2017

bottom of page