top of page
  • עמית דוייטש

אל תגיד/י שאין לך מספיק פיס


ניסיתי פעם לשכנע ידידה שלי להצטרף אלי לאיזה מפגש/אירוע "שווה" ולמרות שהשתדלתי ככל יכולתי להסביר לה את מהות המפגש וכמה הוא יכול להיות מעניין/חשוב/מועיל לעשייה והחיים שלה היא לא הבינה וסירבה להצטרף בתירוץ זה או אחר.

רגע לפני שיצאתי לדרך היא איחלה לי - "טוב, תעשה חיים ואם היה משהו מעניין תעדכן אותי"

- "אני לא עושה חיים, אני חיים אותם !" - עניתי לה - "ואשתדל לעדכן אבל לא תמיד אפשר הכל לשחזר ולספר..."

אומרים שלפעמים אלוהים נותן אגוזים לאנשים שאין להם שיניים - אנחנו מאמינים שלכולם יש שיניים אבל לא תמיד אנשים יודעים/מנסים/מצליחים לנצל הזדמנויות, אבל בסופו של דבר ככל שיהיו יותר הזדמנויות ויותר נסיונות - בסוף יצא מזה משהו... אז אני שמח להתחיל לכתוב פה בבלוג (וגם אתם מוזמנים אם אתם רוצים) וגם שמח לשתף אתכם בקול קורא הזה של מפעל הפיס - כדי שלא תגידו שאין פיס בחיים...

שימו לב, הקו המת לקורא קורא הזה הינו על הצעות שתוגשנה עד ליום 15.6.17 בשעה 23:59. "מועצת הפיס לתרבות ולאמנות (להלן: "מועצת הפיס") מזמינה אתכם להציע יוזמות ורעיונות פורצי דרך מתחומי התרבות והאמנות שאינם זוכים לתמיכה מאת מועצת הפיס, ואינם נכללים בקולות הקוראים של מועצת הפיס, נכון למועד זה.

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים לגיבוש תכנית עבודתה של מועצת הפיס לשנת 2018, באמצעות הגשת הצעה בהתאם לתנאי הקול הקורא שלהלן. יובהר כי לא יחולקו תמיכות ו/או מענקים על בסיס קול קורא זה, ומטרתו הינה לקבל יוזמות ורעיונות חדשים, לצורך בחינת יישומם והטמעתם בקולות קוראים שיפורסמו על ידי מועצת הפיס בעתיד.

  1. קידום תחומי תרבות ואמנות חדשים שאינם זוכים לתמיכה.

  2. חשיפה של יצירה אמנותית תרבותית איכותית לקהלים חדשים, בעיקר ביישובי פריפריה גיאוגרפית וחברתית.

  3. אין להציע פרויקטים או יוזמות מסחריות מטעם או עבור גופים הפועלים למטרות רווח. כמו כן, אין להציע פרויקטים או יוזמות הקשורים בבינוי ותשתיות.

  4. אין להגיש בקשות למענקים במסגרת זו.

  5. יובהר, כי מועצת הפיס אינה מעניקה תקצוב שוטף למוסדות וליחידים.

לפרטים מלאים והגשת הצעות בלינק הזה

bottom of page