top of page
  • Writer's pictureרעי דישון

בין גוונים מסן פרנסיסקו לנקודות טובות בירושלים

קול קורא לשתי תוכניות מטעם הפדרציה היהודית של סן פרנסיסקו במסגרת פרוייקט "גוונים" וקול קורא לפרוייקטי אמנות בעיר העתיקה עם תקציב של 25,000 ש"ח לפרוייקט.

טוב, אני חייב להודות - יש לי חולשה לחוף המערבי של ארה"ב ובפרט לסן פרנסיסקו שם גרתי שתי תקופות קצרות אז היה ממש משמח לראות את המודעה הזאת של תוכנית "גוונים" רגע אחרי ששרת התרבות שלנו נחרדה מתרבות עירומה ושנייה לפני מצעד הגאווה בתל אביב. תכנית גוונים היא תכנית של פדרציית היהודית של סן פרנסיסקו הפועלת מזה כמה עשורים לחיזוקה של החברה בישראל כחברה דמוקרטית, פלורליסטית וצודקת לכל אזרחיה.

מעבר למענקי התמיכה להם זוכים עשרות ארגוני חברה אזרחית (עמותות בעיקר) המבקשת הפדרציה להפגיש את עמיתיה עם ביטויים שונים של ישראליות הקיימים במרחב הציבור באופן מלא, בלתי אמצעי ומורכב ולהפכם “שגרירים” למסרים של מורכבות, הכלה, שבירת סטיגמות, ותשוקה ליצירת מרחב ציבורי עשיר, מאפשר ומוסרי.

בימים אלו יצא קול קורא לשתי תוכניות גוונים - תוכנית גוונים לקידום פלורליזם יהודי - להגשת מועמדות, ותוכנית גוונים ישראלי - להגשת מועמדות הפרטים המלאים פה למטה בבאנר.

ואחרי הגוונים מסן פרנסיסקו כמה נקודות טובות בירושלים - מצחיק, שבוע שעבר העלתי בקבוצת הקהילה שלנו בפייסבוק תהיה מסויימת (ואתם עדיין יכולים להצטרף לדיון פה) - "נגיד אתם עכשיו זוכים במלגת אמנות של 25,000 שקלים שהיא לטובת פיתוח יצירתי/אמנותי -שאלתי - במה אתם משקיעים אותה ?"

אז... לא ברור כמה פרוייקטים ישנם בקול קורא הזה וזה אינה מלגה אבל יש פה מכרז לפרוייקטי אמנות עם תקציב של 25,000 בירושלים - שיהיה המון בהצלחה ומי ייתן והיצירתיים והמוכשרים יזכו.

--------------------------

קול קורא להגשת הצעות להקמת מיצבים אמנותיים במרחב הציבורי בעיר העתיקה בירושלים דד ליין - 22.6

אז מה יכול ליצור ולהעצים חווית שוטטות ?

הרשות לפיתוח ירושלים מקדמת פרויקט של הצבת מיצבי אמנות ויצירה במרחב הציבורי הפתוח בעיר העתיקה בירושלים.

הפרויקט ישלב אמנות ויצירה מקורית עכשווית ברחובות, בסמטאות ובנקודות עניין, במטרה להעשיר את חוויית השוטטות בעיר העתיקה.

אמנים, מעצבים, קבוצות יוצרים ויוצרים פרטיים, מוזמנים להציע הצעות לביצוע התערבות נקודתית ייחודית במרחב הציבורי של העיר העתיקה, באמצעות הצבת מיצבים אמנותיים לתקופה של עד שישה חודשים. על מיצבים אלה להציג קריאה מקומית מעניינת וחשיבה יצירתית, במטרה להחיות את רחובות וסמטאות העיר העתיקה ולהוסיף להם נופך אמנותי, תוך חיזוק מעמדם בהוויה הירושלמית והישראלית.

ההצעות שתיבחרנה יזכו את המציעים במענק כספי בסך של עד 25,000 ש"ח עבור מיצב אמנותי אחד

במסגרת הפרויקט יוענק למציעים הנבחרים, בנוסף למענק הכספי, ליווי ופיקוח מקצועי וחשיפה לשם קידום היוצרים והאמנים.

bottom of page