top of page
  • מערכת "אמנים ישראלים"

רוצה מלגה ללימודי מחקר מתקדמים באמנות ?הקרן לחקר האמנות בישראל (TIAF: Tel Aviv Israeli Art Foundation), אוניברסיטת תל אביב, שמחה להציע זו השנה השנייה מלגות מחקר ייעודיות בתחום.


TIAF נחנכה לפני כשנתיים במטרה לבסס, לקדם, ולהרחיב את חקר האמנות הישראלית/בישראל באקדמיה והאינטראקציה בין האקדמיה לשדה האמנות. הקרן תומכת בתלמידי התואר השני והשלישי ובסמינרים מחקריים המקודשים לאמנות ישראלית/ בישראל.


השנה, מיועדות המלגות לתלמידי מ.א. חדשים המבקשים להתמחות באמנות ישראלית בחוג לתולדות האמנות או בתכנית הבינתחומית באמנויות באוניברסיטת תל-אביב


את המועמדות יש להגיש עד לתאריך 13.9.2017 בהתאם לקול הקורא המצ"ב.

קישור לקול הקורא http://www.tau.ac.il/~arts4u/art.pdf

bottom of page