top of page
  • מערכת "אמנים ישראלים"

אז ממי נבקש את הקש ? (מכרז לניהול והפעלת קרן למימון מענקים לאמנים עצמאיים)


אח, אין כמו לפתוח את השבוע עם הידיעה שסוף סוף, שלוש שנים מאז שמשרד התרבות הכריז שהוא עתיד להקים קרן רב-תחומית ליוצרי אמנות עצמאיים ע"ש 7.5 מליון שקלים, ואחרי שלל פניות ומכתבי מחאה מצד פורום מוסדות תרבות למימוש התוכנית הוא סוף סוף מוציא בימים אלו מכרז פומבי לניהול והפעלת קרן למימון מענקים לאמנים עצמאיים. אז זהו רגע לפני שמבקשים את הקש כפי שהשב"כ שרים למעלה צריך ליצור מנגנון ולהתקשר עם ארגון קיים כלשהו שיהיה אפשר לבקש ממנו. האם בסופו של דבר עבור אמנים פלסטיים הדברים ילכו לכיוון בו מתקיימות כיום "תרבות לפריפריה" ותקנת סל"ע - עוד חזון למועד. אם תהיתם מהם תנאי הסף של ארגון כזה אז: 2.4.1.1. בעל ניסיון בניהול של שלושה פרויקטים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות, אשר כל אחד מהם היה בהיקף כספי של 2,500,000 ₪ (שניים וחצי מיליון ₪) ונמשך 6 חודשים לפחות

2.4.1.2. בלפחות שתיים מתוך חמש השנים האחרונות המציע ניהל, ריכז וטיפל בלפחות 25 בקשות (בנפרד בכל אחת מהשנתיים) לקבלת סיוע כספי / מענקים / תמיכה כספית בהתאם לקריטריונים מוגדרים מראש

.2.4.2. תנאי סף למנהל הפרויקט:המציע יציג מטעמו מנהל פרויקט בעל ניסיון בניהול פרויקטים בתחומי התרבות והאמנות, אשר במהלך חמש השנים האחרונות ניהל לפחות שלושה פרויקטים בהיקף של 1,500,000 ₪ (אחד וחצי מיליון ₪) כל אחד.לצורך עמידה בתנאי זה - פרויקט ייחשב פרויקט רציף שנמשך 6 חודשים לפחות. ניסיון מקצועי של שלוש שנים מתוך 5 השנים האחרונות, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אמנות פלסטית, מוסיקה, מחול או תיאטרון.

2.4.3. תנאי סף לרכזי התחומים:

המציע יציג מטעמו צוות רכזי תחומים, בעלי ניסיון של שלוש (3) שנים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות בכל אחד מתחומי התרבות והאמנות הבאים:

2.4.3.1. אמנות פלסטית

2.4.3.2. מוסיקה

2.4.3.3. מחול

2.4.3.4. תיאטרון

יוצגו ארבעה רכזי תחומים - רכז אחד לכל תחום עבור התחומים הנ"ל.

מכירים ארגונים כאלה שעומדים בתנאי הסף ? מוזמנים לשתף אותם במכרז - פה יש את כל פרטי ההגשה כשהדד ליין הוא ה7.9.17 ושיהיה לכולנו בהצלחה.

bottom of page