top of page
  • מערכת "אמנים ישראלים"

קול קורא לתערוכה "ללא כותרת" בפוטופואטיקה #7
איזה תכונות צריכות להיות לאיש ללא תכונות ?

איך תראה מדינה ללא זהויות או מדינה ללא זהות ?

איך נוכל לתקשר ולהתקשר ללא זהות ?


מוזמנים להציע הצעות לתערוכה "ללא כותרת" - תערוכה בעקבות הספר האיש בלא תכונות | רוברט מוסיל

אותה יאצור שראון פז שתערך במסגרת תערוכת "פוטופואטיקה" שמתקיימת אחת לשנה – אשר עוסקת במפגש בין צילום וידאו ושירה, ומחברת עשייה של צלמים, אמנים, משוררים ואוצרים ונערכת בגלריה של בית הספר לאמנות מוסררה.


ב 8.2 יפתחו אירועי פוטופואטיקה #7 בגלריות במוסררה ובמסגרתן תיפתח גם התערוכה ״ללא כותרת״ התערוכות כולן יהיו בהשראת הספר האיש בלא תכונות של רוברט מוסיל (לינק לכתבה הסוקרת את הספר בעיתון הארץ).


------------------------------- התערוכה ״ללא כותרת״ תשים דגש על רוח הספר בראי החיבור בין אומנות חברה וטכנולוגיה. ״מוסיל האוטופיסט ביקש לכונן אדם חדש, "איש בלא תכונות", שיהיה עמיד בפני כל זהות שההיסטוריה עלולה לכפות עליו, ואותו "איש בלא תכונות" יכונן "מדינה בלא זהויות". אבל עד שזה יקרה, את "האיש בלא תכונות" - שנודע לתהילה ולשמצה כרומן בלא עלילה - אפשר לקרוא מהסוף להתחלה: אותה "מדינה בלא זהויות" תהיה סוג של אוסטרו־הונגריה. כן, המדינה האוטופית של מוסיל תזכיר יותר מכל את האימפריה הקיקיונית, שהיתה לאגדה ולבדיחה עוד בחייה.״ ״להיות חופשי מבחינה שלילית זה אכן מתקדם יותר מלהיות חופשי מבחינה חיובית, כלומר - לחיות במדינה שלוקחת ברצינות את הזהות שלך. "כל תושב", מסביר מוסיל, "יש לו, לפחות, תשעה סוגי אופי: אופי מקצועי, אופי לאומי, אופי ממלכתי, אופי מעמדי, אופי גיאוגרפי, אופי מיני, אופי מודע ואופי לא מודע, ואולי צריך להוסיף לכך - אופי פרטי... אופי זה מתיר לאדם הכל פרט לדבר אחד: להתייחס ברצינות אל מעשיהם של תשעת סוגי האופי אחרים שלו". בעידן מרובה זהויות ומטשטש זהויות בעת ובעונה אחת, האלטרנטיבה האוטופית של מוסיל נראית קסומה ואפשרית מתמיד. בעוד אנחנו מאבדים שליטה וזיקה לזהויות העבר שלנו העולם המלאכותי מסביבנו אוגר לעצמו בינה ובונה זהות. התערוכה מנסה לבחון את האופנים שבהם זהות, אנשים תרבות וטכנולוגיה מחפשים את זהותם המתחדשת או משילים מעצמם זהויות מיותרות בכוח ובפועל. מוזמנים להציג יוצרים בין ורב תחומיים אשר החיבורים הללו נוכחים בעבודתם והם מעוניינים להתייחס לאחת מכמה אסטרטגיות יצירתיות : 1. קשר מכונה עם עצמה 2. קשר אדם מכונה 3. קשר אדם אדם 4. קשר אדם עם עצמו הצעות לעבודות לתערוכה צריכות לכלול : * רקע על האמן * כמה מילים על העבודה * תיעוד (אם יש) או סקיצה ראשונית * הערכת עלויות הפקה (אם יש) יש להגיש הצעות עד ל 15.12.2017 למייל saronpaz@gmail.com

bottom of page