top of page
  • להב פיתוח מנהלים, אוניברסיטת תל אביב

אז מה בין חזון אמנותי לחזון אירגוני ?

אז מה בין ניהול אישי כאמן, לחזון ופיתוח יצירתי אמנותי ויצירה של אירגון ?

מוזמנים להקשיב לוידאו הזה בו עידו תדמור (י. 1964, רקדן וכוריאוגרף ישראלי ושימש מנהלה האומנותי של להקת הבלט הישראלי) משתף בחלק מהדרך האישית שלו, בתהליך הכניסה שלו לניהול הלהקה, גיבושה והתפיסה שלו לגבי פיתוח האירגון.

הסרטון הזה הוא חלק מהרצאה שהועברה במסגרת התכנית לניהול תרבות ואמנות בלהב פיתוח מנהלים, הפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל-אביב. התוכנית הקרובה תפתח ב- 31 בינואר 2018 - פרטים מלאים בלינק

bottom of page