top of page
 • מערכת "אמנים ישראלים"

שימרו את התאריך עבור הכינוס השנתי של פורום מוסדות תרבות !


אז... מוזמנים לשמור את התאריך ה-22 לינואר עבור הכינוס השנתי של פורום מוסדות תרבות ואמנות בישראל שיערך השנה בבית הגפן.

בנוסף מוזמנים לעיין בסיכום שהוציא הפורום בחודש שעבר, סיכום של סדרת מפגשי השולחנות העגולים שערך איגוד היו"רים שלו ערים שונות ברחבי הארץ בשנה האחרונה עם תושבים ומובילי תרבות בשדרות, קרית גת, דימונה, עכו ונצרת סביב השאלות הבאות:

1. מהו מקומה של התרבות בחברה

2. איך מתאפשר (או נשלל) חופש הביטוי וחופש היצירה בחברה שסועה

3 . מה עדיף - איכות מול כמות בפריפריה

4 .מעמדה של התרבות - האם מצופה מהעירייה / מהמדינה לספק תשתית/משאבים והנגשה עבורה ?

5 .מה צריך לדעת התושבים לעשות כדי לעודד יצירה מקומית

6 .האם יש קולות מושתקים בתרבות

7 .מה סדר עדיפויות בין תחומי האמנויות, אמנות פלסטית, תיאטרון, מחול, מוסיקה וכד'

8 .מה דעתו של הדור הצעיר - האם יש מספיק חינוך לאמנות, האם לדעתם יש להגביר את שת"פ עם יוצרים / גופי תרבות ?

מוקדם יותר בחודש מאי השנה העביר הפורום מכתב למנכ"ל משרד התרבות סביב "סיכום הכשלים בהפעלת סדרות התרבות בפריפריה (ע"י חברת פ.מ.י - ר.ד) - קישור לעותק של המכתב

פורום מוסדות תרבות ואמנות נוסד בשנת 2013 ומטרותיו הן:

 • קידום וחיזוק התרבות והאמנות בישראל.

 • חיזוק וביסוס מוסדות תרבות ואמנות בכל הארץ ומכל התחומים.

 • פעילות להגדלת התמיכות במוסדות התרבות והאמנות על ידי הגדלת תקציבי החינוך והתרבות.

 • פעילות לחשיפת התרבות, האמנות והיצירה הישראלית בארץ ובעולם.

 • קידום יזמות ליצירת דור עתיד והכשרה של מנהלים כלליים ואמנותיים למוסדות וגופי תרבות ואמנות.

 • קידום והרחבת גיוס התרומות מקרנות פרטיות וציבוריות, עזבונות, מענקים וכספים מכל מקור בארץ ובחו”ל, שאיננו במסגרת תקציב המדינה, לגופים ומוסדות תרבות ואמנות בישראל.

 • עידוד שיתופי פעולה עם ארגונים מקצועיים הקשורים לתרבות ואמנות בארץ ובעולם.

 • ייצוג וייעוץ למדורי המועצה לתרבות, למועצת המוזיאונים ומחלקות מנהל תרבות.

 • הוצאה לאור של פרסומים הנוגעים לפעילות מוסדות התרבות והאמנות.

 • קיום כנסים לפיתוח הידע והמודעות לתרבות ואמנות.

 • להביא לתיאום ושיתוף בין מוסדות התרבות והאמנות בארץ.

bottom of page